Care sunt cerintele de performanta energetica pe care ar trebui sa le respecte cladirile noi?

Performanta energetica a unei cladiri este dovedita prin intermediul unui certificat de performanta energetica, care este eliberat de un auditor si care trebuie sa contina cantitatea de energie necesara pentru incalzirea casei, racirea acesteia, pregatirea apei calde menajere, ventilarea si iluminarea cladirii.

Aceasta cantitate de energie necesara este calculata conform metodologiei aflate in vigoare la momentul respectiv. In plus, un certificat energetic Focsani cuprinde consumul atat in ceea ce priveste energia primara si finala, cat si energia regenerabila sau cantitatea de emisii de CO2 a cladirii.

Cerintele de performanta energetica sunt stabilite in metodologia de aplicare si trebuie respectate de toate cladirile, indiferent daca sunt noi sau vechi. Exista totusi anumite categorii de cladiri care fac exceptie de la aceasta obligativitate, acestea fiind mentionate in Legea nr.372/ 2005: lacasurile de cult, cladirile si monumentele protejate, cladirile rezidentiale care sunt locuite cel mult 4 luni pe an, cladirile provizorii, care sunt folosite maximum 2 ani sau cladirile independente, a caror suprafata utila nu depaseste 50mp.

Ce trebuie sa contina studiul de fezabilitate al unei cladiri noi?

Orice cladire sau ansamblu de cladiri nou construite trebuie sa respecte anumite cerinte de performanta energetica si sa detina un studiu de fezabilitate tehnica, economica si de mediu. Numai pe baza acestor documente, dezvoltatorul poate obtine autorizatia de constructie, remarca site-ul web Aepmr.ro.

Studiul de fezabilitate este realizat de proiectant, care foloseste sisteme alternative de inalta eficienta, cum ar fi:

  • sisteme centralizate de incalzire sau racire;
  • schimbatoare de caldura sol-aer;
  • pompe de caldura;
  • recuperatoare de caldura;
  • sisteme descentralizate de alimentare cu energie regenerabila;
  • sisteme de cogenerare, care se refera la producerea simultana, intr-un singur proces, de energie termica si electrica sau energie mecanica, ori sisteme de trigenerare, care se refera la producerea simultana, intr-un proces unic, pentru energia necesara pentru incalzire, racire si energiei electrice.

In ceea ce priveste sistemele centralizate pentru incalzire sau racire, poate fi realizat un singur studiu de fezabilitate pentru toate cladirile racordate la sistemul respectiv, aspect mentionat si in cadrul normelor legislative.

Exista insa o prevedere normativa conform careia cladirile noi, ale caror certificate de urbanism au fost emise dupa data de 15 septembrie 2020, trebuie sa detina dispozitive de autoreglare a temperaturii si calitatii aerului din interior. Cu ajutorul acestora, reglarea gradului de incalzire sau de racire se poate face individual pentru o incapere sau o zona a cladirii.

Care sunt criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca o cladire noua nerezidentiala?

Cladirile nerezidentiale care sunt noi sau care trec printr-un proces major de renovare trebuie au si alte obligatii, prevazute in Legea nr.373/2005. De exemplu, cele care au mai mult de 10 locuri de parcare, exceptie facand cele ale IMM-urilor, au obligatia de a instala si un punct de reincarcare pentru vehiculele electrice. De asemenea, acestea trebuie sa detina tubulatura electrica aferenta a cel putin 20% din totalul locurilor de parcare, pentru o instalare ulterioara a unor astfel de puncte de reincarcare.

In plus, in unele cazuri pot fi luate in considerare si aspecte precum infrastructura incastrata pentru incarcarea inteligenta, cea necesara parcarii unor biciclete electrice sau a altor mijloace de transport folosite de persoanele cu mobilitate redusa.

In schimb, cladirile noi care au autorizatii de constructie emise de la inceputul anului 2021 sunt considerate cladiri cu un consum de energie minim, apropiat de 0.
Indiferent insa de scopul sau anul constructiei, aproape toate cladirile trebuie sa respecte cel putin cerintele minime de performanta energetica.